2014-08-13

Holsby Metall lyckades under första halvåret utav 2014 uppnå målet att leverera 100% till Volvo CE Braås.