Holsby Metall har tagit en stororder värd 45 miljoner SEK. Avtalet kommer att löpa över tre år.