Från och med mars 2014 kommer vi att bedriva vår verksamhet inom aluminium i större lokaler. Vi får då tillgång till tre gånger större lokaler än nuvarande. Detta kommer innebära att vi kan expandera ytterligare då vi i dagsläget blivit något trångbodda. Detta ser vi med stor entusiasm fram emot.

Eventuella frågor angående flytten besvaras utav Mikael Fasth 0383-246001 eller Simon Nilsson 0383-246002