Skicka Er spontanansökan till mikael.fasth@holsbymetall.se