Produktion

Varmpressning

Tester har visat att varmpressade produkter har överlägsna materialegenskaper jämfört med övriga produktionsmetoder. 

Läs mer →

  Transferbearbetning

Transferbearbetning är det självklara valet när man söker
en kostnadseffektiv produktionsmetod för skärande bearbetning. 

Läs mer →

     Skärande bearbetning

Skärande bearbetning av de flesta förekommande material   är idag en stor men ändå växande avdelning hos Holsby Metall.

Läs mer →

Verktygstillverkning

Med egen verktygsavdelning producerar Holsby Metall alla verktyg för egen produktion. Dessutom bedrivs legotillverkning av verktyg till andra industrier.

Läs mer →

Montering

Holsby Metall varmpressar och monterar bland annat ventilen som styr utflödet av släckvätskan i Växjöföretaget Fogmakers brandsläckare.

Läs mer →