Välkommen till Holsby Metall AB


80 års erfarenhet

Som en utav Sveriges ledande producenter av varmpressat gods är vi en stabil och seriös samarbetspartner till såväl stora som små företag. Till dagens kundkrets kan vi räkna flertalet större fordonsleverantörer. Bygg, VVS och infrastruktur är andra marknader som vi också förser med varmpressat gods.

Holsby Metall AB är ur ett nationellt perspektiv, ett medelstort, privatägt företag, verkande i tillverkningsindustrin. Företaget består av två tillverkningsanläggningar, därav huvudfabriken är förlagd i Holsbybrunn, där verksamheten en gång började. Kärnverksamheten såsom ledning, administration, etablerad produktion och tillika slutleverans styrs från den. Huvudenheten är tillika styrande för utlokaliserad produktionsverksamhet, förlagd till kommunens centrala huvudort; Vetlanda. 

Trots geografiskt avstånd är kommunikationen nära, att även spetskompetens finns förlagd vid huvudenheten, bidrar detta tillsammans, till en adekvat och relevant kommunikation. 

Läs mer →

Från profil till färdig komponent

Självklart kan ni vara säkra på att produktionsprocessen är anpassad för just erat önskemål.

Våra profilleverantörer har sina egna specialanpassade lösningar vilket gör att ni får de mest kostnadseffektiva profilen för just erat önskemål. 

Vi kan bearbeta stora och små ämnen, samt mer komplicerade aluminiumprofiler. Vi klarar både stora och små volymer. Även ytbehandling ingår och där har vi ett nätverk av duktiga entreprenörer som vi sammabetar med.

 Läs mer →


Varmpressning överlägset på många områden!

Varmpressning är den självklara produktionsmetoden för att ta fram en tredimensionell detalj i mässing, koppar eller aluminium. 

Fördelen mot exempelvis gjutning som produktionsmetod är att du får en produkt med bibehållen eller ökad hållfasthet och precision samtidigt som framtagningen är mer kostnadseffektiv. Jämför man varmpressning med traditionell profilbearbetning så finns även många andra fördelar... 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Läs mer →