Skärande bearbetning av de flesta förekommande material är idag en stor men ändå växande avdelning hos Holsby Metall.